Apanto zorgt al 18 jaar voor een blijvende ontwikkeling van de professional in de (ouderen)zorg, (jeugd)hulpverlening, op scholen en in de kinderopvang

  • Door het aanbieden van professionele begeleidingstrajecten (supervisie, coaching) aan managers en (zorg) professionals.
  • Door het begeleiden van intervisiegroepen waardoor SKJ geregistreerde Jeugdhulpverleners reflectiepunten kunnen halen.
  • Door (zorg) professionals, jeugdhulpverleners, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te trainen in het signaleren van kindermishandeling, (ex)partnergeweld en ouderenmishandeling, het werken met de meldcode en het praten over zorgen met alle betrokkenen.
  • Door het trainen van aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld, oudereenmishandeling en kindermishandeling
  • Door met u mee te denken wanneer u een scholings- of begeleidingsvraag heeft!

Kijkt u gerust verder op de website en schroom niet contact op te nemen wanneer u een vraag heeft.

Vanwege de ontstane situatie rondom de Covid-19 pandemie gaan alle begeleidingscontacten en trainingen voorlopig online via Zoom. Wanneer het weer mogelijk is op locatie bijeen te komen worden alle voorgeschreven RIVM richtlijnen gehandteerd.

Intervisie voor aandachtsfunctionarissen en ZZP-ers in de ouderenmzorg

Voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling is nog niet veel geregeld om met - en van elkaar te leren. Daarom heeft  Apanto intervisiemomenten ingepland. Meer informatie vind je hier.


Training voor aandachtsfunctionarissen

Apanto verzorgt al ruim 12 jaar zowel open - als incompany trainingen voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling of voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.
Apanto is Hobeon geaccrediteerd voor de 3-daagse trainingen. Deelnemers van de training kunnen, wanneer gewenst lid worden van de LVAK. Ook zijn er scholings (PE) punten toegekend door de SKJ, Registerplein en V&VN.

zie ook:


Save the Date!
Stichting Aanpak Ouderenmishandeling (SAOM) organiseert een Leerhuis

voor iedereen die met ouderen werkt.
Op 8 maart 2022 is het een congresdag en op 16 mei 2022 een terugkomochtend. Wil je meer weten? Neem dan direkt een kijkje op de nieuwe website!  Platform Trainers Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld (PTAH)

Samen met een aantal zeer ervaren trainers heeft Apanto een samenwerkingsverband van aandachtsfunctionaris-trainers opgericht. Zodat wij als trainers nog beter gevonden worden door organisaties die een training willen inkopen. Meer informatie over dit trainersplatform is te vinden op de website.