Sociale wijkteams

Speciaal voor (sociale) wijkteams en jeugdteams heeft Apanto een trainingsaanbod rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens kan Apanto ondersteunend zijn in het opzetten en training van van (oplossingsgerichte) casuïstiekbesprekingen of het begeleiden van intervisiegroepen

Mogelijkheden in het aanbod zijn:

  • Signaleren van huiselijk geweld; kindermishandeling, (ex) partnergeweld en/of ouderenmishandeling.
  • Training aandachtsfunctionaris Kindermishandeling
  • Training aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling
  • Gespreksvoering: zorgverkennend gesprek, motiverende gespreksvoering, grensstellende gespreksvoering en positionering
  • Oplossingsgerichte casuïstiekbespreking binnen het team
  • Oplossingsgerichte intervisiebegeleiding
  • Train de trainer intervisiebegeleiders (geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ met 8,75 pt)

Wilt u meer informatie wat Apanto u te bieden heeft, neem dan vrijblijvend contact op.