Signaleren van zorg voor woningcorporaties


45% van de Nederlanders tussen de 0 en 80 jaar krijgt op een moment in zijn leven te maken met Huiselijk Geweld. (kindermishandeling, ouderenmishandeling, partnergeweld en eergerelateerd geweld). Een groot gedeelte van deze Nederlanders huurt een woning bij een woningcorporatie.

De huismeester, de vakman, woonconsulenten, maar ook de verhuurmakelaar en de administratie krijgen directe of indirecte signalen van zorg.

In 2011 heeft Apanto als eerste in Nederland,  in samenwerking met woningcorporatie Elan Wonen, een training ontwikkeld om medewerkers te leren geweld achter de voordeur te signaleren. Nu wordt deze training landelijk aangeboden voor corporaties die de Meldcode Signaleren van Huiselijk Geweld bij woningcorporaties, implementeren in hun organisatie.

 

Meldcode

Deze Meldcode heeft Elan Wonen samen met de implementatieadvieseur van de Regionale Aanpak Kindermishandeling ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een praktische handreiking voor woningcorporaties. Aedes heeft deze handreiking verspreid onder al haar leden. Woningcorporaties door heel Nederland worden op dit moment door Apanto getraind.

 

De brochure met de Meldcode en hoe u deze kunt implementeren in uw organisatie kunt u hier downloaden.


Inhoud van de Training

Centraal in deze training van 1 of 2 dagdelen staat het herkennen van de signalen en de stappen die ondernomen kunnen worden bij een vermoeden van huiselijk geweld, maar ook andere zorgen zoals vereenzaming en vervuiling.

De training gebruikt wisselende werkvormen zoals film, discussie, presentaties en in subgroepen werken.

Tijdens de training worden de volgende onderdelen behandeld:

  • Wat zijn de cijfers, de achtergronden en risicofactoren van huiselijk geweld (kindermishandeling, ouderenmishandeling en partnergeweld)?
  • Stukje film en foto’s ter illustratie.
  • Welke signalen kunnen de verschillende functies (vakmannen, huismeesters, woonconsulent) binnen een corporatie zien en herkennen.
  • Wil, kan en durf ik huiselijk geweld te zien en te melden?
  • Wat is de interne en externe zorgroute (interne meldcode, rol van het zorgnetwerk, de ketenpartners)


Startniveau

Voor de deelnemers geldt geen minimaal opleidingsniveau.