Signaleren van zorg voor woningcorporaties


Ruim 40% van de Nederlanders krijgt op enig moment in zijn/haar leven te maken met Huiselijk Geweld. (kindermishandeling, ouderenmishandeling, partnergeweld en eergerelateerd geweld). Een groot gedeelte van deze Nederlanders huurt een woning bij een woningcorporatie.

De rol van de woningcorporatie

De huismeester, de vakman, de woonconsulenten, maar ook de verhuurmakelaar en de administratie krijgen directe of indirecte signalen van zorg wanneer zij in contact zijn met de huurders. Huurachterstand, overlast, schade, sloten op de buitenkant van een binnendeur, vervuiling, het kunnen signalen zijn dat het niet veilig is in dit huishouden.
Hierbij geldt; weten is zien.

Het ontstaan van de training

In 2010 heeft Apanto, als eerste in Nederland, in samenwerking met woningcorporatie Elan Wonen en toentertijd de Coördinator van de Regionale Aanpak kindermishandeling (RAAK) in Haarlem, een training ontwikkeld om medewerkers te leren geweld achter de voordeur te signaleren en vervolgens te handelen volgens een meldprotocol. Dit protocol is door Aedes omarmt en verspreid onder de leden
In 2017 heeft Kadera, met Europese subsidie, en in samenwerking met een landelijke klankbordgroep, de handreiking Safe at Home ontwikkeld.  Deze  handreiking is geschreven met de huidige kennis en mogelijkheden en kunt u hier dowloaden.

In de loop van de jaren heeft Apanto een groot aantal woningcorpraties getraind

De training

Centraal in deze training van 1 tot 3 dagdelen staat het herkennen van de signalen en de stappen die ondernomen kunnen worden bij een vermoeden van huiselijk geweld. Daarbij sluit de training aan bij de interne zorgroute van de eigen corporatie.

Samen met de opdrachtgever wordt besloten hoe de inhoud van de training wordt vormgegeven en uit hoeveel dagdelen de training zal bestaan. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de deelnemers. Veel medewerkers zoals de vakmannen, de huismeesters etc. zullen voornamelijk een signalerende rol hebben. Van de sociaal (woon)consulenten wordt verwacht dat zij de zorgen die er zijn zullen delen met het wijs/sociaal team of met Veilig Thuis.
Vaak is de start van een dagdeel voor de medewerks een mooi begin en kan een tweede dagdeel gebruikt worden om de woonconsulenten nog verder te scholen in het in kaart brengen van de zorgen en het doorlopen van de stappen ind e meldcode. Wanneer ook geoefend moet worden in het praten over de zorgen van geweld en verwaarlozing, zal een derde dagdeel nodig zijn.

Startniveau

Voor de deelnemers geldt geen minimaal opleidingsniveau.

Interesse?

Heeft u interesse en wilt u overleggen wat mogelijk is voor uw corporatie? Neem dan contact met mij op.