Signaleren van zorg voor woningcorporaties


45% van de Nederlanders tussen de 0 en 80 jaar krijgt op enig moment in zijn/haar leven te maken met Huiselijk Geweld. (kindermishandeling, ouderenmishandeling, partnergeweld en eergerelateerd geweld). Een groot gedeelte van deze Nederlanders huurt een woning bij een woningcorporatie.

De rol van de woningcorporatie

De huismeester, de vakman, de woonconsulenten, maar ook de verhuurmakelaar en de administratie krijgen directe of indirecte signalen van zorg wanneer zij in contact zijn met de huurders. Huurachterstand, overlast, schade, sloten op de buitenkant van een binnendeur, vervuiling, het kunnen signalen zijn dat het niet veilig is in dit huishouden.
Hierbij geldt; weten is zien.

Handvatten voor het handelen

In 2010 heeft Apanto, als eerste in Nederland, in samenwerking met woningcorporatie Elan Wonen en toendertijd de Coördinator van de Regionale Aanpak kindermishandeling (RAAK) in Haarlem, een training ontwikkeld om medewerkers te leren geweld achter de voordeur te signaleren en vervolgens te handelen volgens een meldprotocol. Dit protocol is door Aedes omarmt en verspreid onder de leden
In 2017 heeft Kadera, met europesche subsidie, en in samenwerking met een landelijke klankbordgroep, de handreiking Safe at Home ontwikkeld.  Deze  handreiking is geschreven met de huidige kennis en mogelijkheden en kunt u hier dowloaden.

De training

Apanto heeft ruim 10 jaar ervaring in het trainen van corporatiemedewerkers en vakkrachten in de uitvoering.
Centraal in deze training van 1 of 2 dagdelen staat het herkennen van de signalen en de stappen die ondernomen kunnen worden bij een vermoeden van huiselijk geweld. Daarbij sluit de training aan bij de handreiing Huiselijk Geweld voor Woningcorporaties en de interne zorgroute van de eigen corporatie.

In de training worden wisselende werkvormen gebruikt zoals theorie, film, discussie en praktische opdrachten.

Samen met de opdrachtgever wordt besloten hoe de inhoud van de training wordt vormgegeven.

Startniveau

Voor de deelnemers geldt geen minimaal opleidingsniveau.

Interesse?

Heeft u interesse en wilt u overleggen wat mogelijk is voor uw corporatie? Neem dan contact met mij op.