(ex) Partnergeweld

Nederland heeft ongeveer 12% van de vrouwen te maken gehad met partnergeweld. Bij de politie komen jaarlijks ongeveer 63.000 meldingen van partnergeweld binnen. Ruim 13.000 vrouwen, veelal met kinderen, worden opgevangen in de vrouwenopvang.
Na een scheiding kan het geweld doorgaan of zelfs toenemen. Daarom spreken we ook van ex-partnergeweld.
Onder vrouwen is huiselijk geweld de grootste doodsoorzaak. Per jaar gaat het om ongeveer 40 vrouwen. En hoewel vrouwen vaker slachtoffer zijn en het geweld en het letsel ernstiger is, komt ook mannenmishandeling voor.
Daar waar (ex)partnergeweld voorkomt zijn de kinderen vaak getuige. Getuige zijn van dit geweld wordt gezien als een vorm van kindermishandeling. 

Het is van groot belang signalen van (ex)partnergeweld te herkennen en met betrokkenen hierover in gesprek te gaan zodat gezocht kan worden naar een manier om het geweld te stoppen.

Wat kunt u doen?

Als professional binnen de zorg, welzijn, hulpverlening en binnen de wmo komt u met slachtoffers en plegers in aanraking. Het is daarom van groot belang dat u de signalen herkent, kan interpreteren en vooral hoe u kunt handelen.

De training

De training signaleren van huiselijk geweld kan uit verschillende onderwerpen worden opgebouwd. In overleg met de opdrachtgever wordt gekeken naar wat er al aan kennis aanwezig is in het team en waar de specifieke wensen liggen. Hierdoor zijn de trainingen van Apanto altijd op maat gemaakt en specifiek toegesneden op het werkveld van de deelnemers.

Duur van de training

De trainingen varieren van minimaal 3 uur tot trainingen van een- of meerdere dagen. Ook meerdere vormen van huiselijk geweld (kindermishandeling, ouderenmishandeling) en de verschillende perspektieven (slachoffer, pleger) kunnen in de training worden meegenomen.
In de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen en reflectie op eigen waarden, normen en dilemma's.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • Wat is (ex)partnergeweld (vormen, prevalentie, risicofactoren)
  • Welke dynamiek is er ontstaan tussen partners 
  • Wat zijn signalen die opgevangen kunnen worden binnen het eigen werkterrein
  • Verschillen in waarden en normen bij het interpreteren van signalen
  • Werken met de meldcode; Wat zijn de stappen van de meldcode en wat is het afwegingskader
  • Het kunnen taxeren van de veiligheid
  • Zorgen bespreken met slachtoffer en/of pleger. Hierbij wordt geoefend met een trainingsacteur.
  • Wat doet Veilig Thuis
  • Wat kan ik verwachten van mijn ketenpartners
  • Is de meldcode binnen mijn organisatie wel werkbaar/ actueel/ voldoet het aan de wettelijke eisen?

Startniveau

Voor de deelnemers geldt geen minimaal opleidingsniveau. De training wordt aangepast aan het werk- en opleidingsniveau van de deelnemers.

Digitale reader

Alle deelnemers ontvangen gratis een zeer uitgebreide digitale reader met achtergrondinformatie over huiselijk geweld, de stappen van de meldcode, de werkwijze van Veilig Thuis en gespreksvoering.

Meer informatie?

Wilt u meer weten of wilt u overleggen over deze training? neem dan vooral contact met mij op.