Werken met de Meldcode; alle doelgroepen

In de zomer van 2013 werd de verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling eindelijk een feit.

Achtergrond van de module Werken met de Meldcode

In opdracht van verschillende ministeries (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Jeugd en Gezin) heeft Movisie, in samenwerking met het NJI, een basismodule “Werken met de Meldcode” ontwikkeld.

Deze module kan apart worden afgenomen of als onderdeel van de training signalering kindermishandeling en huiselijk geweld.

Apanto heeft de licentie van het ministerie van VWS en is dus gecertificeerd om deze training te geven.

 

Inhoud van de Training

In de training van 1 dagdeel ligt het accent op kennis van de Meldcode, bewustwording van eigen normen en waarden ten aanzien van geweld en weten hoe te handelen n.a.v. casuistiek. De volgende onderdelen komen in ieder geval aan bod:

 

  • Wat is het doel van de verplichte meldcode
  • Wat zijn de stappen in de meldcode.
  • Hoe handel ik bij iedere stap, wat zijn daarbij specifieke aandachtspunten.


Startniveau

Deze training is geschikt voor alle opleidingsniveaus.


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze training, neemt u dan contact op.