Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

Ouderenmishandeling is een van de vormen van Huiselijk geweld. Steeds meer wordt duidelijk dat ouderenmishandeling veel vaker voorkomt dan altijd is gedacht.Minstens een op de twintig ouderen heeft te maken met een vorm van ouderenmishandeling, zoals lichamelijk of psychisch geweld, verwaarlozing of financiële uitbuiting. Vaak omdat mantelzorg ontspoort door overbelasting en radeloosheid, maar ook door een beroepskracht kan geweld worden gebruikt.


Als professional in welzijn en zorg voor deze ouderen is het belangrijk signalen te herkennen en te bespreken en te zorgen dat er stappen worden gezet zodat het geweld wordt gestopt.

De training

De training kan bestaan uit 1 of meerdere dagdelen. In overleg wordt bepaald welke onderwerpen aan bod kunnen komen tijdens de training. Onderwerpen waarvoor gekozen kan worden zijn:

  • Ouderenmishandeling; vormen, risicofactoren en prevalentie.
  • Welke signalen kunnen binnen de eigen werksoort worden opgevangen?
  • waarden en normen die meetellen in het interpreteren van signalen;
  • Werken met de meldcode en het afwegingskader
  • Werkwijze van Veilig Thuis
  • Samenwerking in de keten.
  •  Communiceren met alle betrokkenen (in samenwerking met een trainingsacteur)
  • Veiligheid en risicotaxatie
  • Het maken van een veiligheidsplan.

Werkwijze:

In de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen en reflectie op eigen waarden en normen en dilemma's.

Startniveau

Voor de deelnemers geldt geen minimaal opleidingsniveau. De training wordt aangepast aan het werk- en opleidingsniveau van de deelnemers.

Digitale reader

Alle deelnemers ontvangen gratis een zeer uitgebreide digitale reader met achtergrondinformatie over kindermishandeling, huiselijk geweld, de stappen van de meldcode, de werkwijze van Veilig Thuis en gespreksvoering.

Certificaat

De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname

Interesse?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op.