Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

Ouderenmishandeling is een van de vormen van Huiselijk geweld. Steeds meer wordt duidelijk dat ouderenmishandeling veel vaker voorkomt dan altijd is gedacht. Minstens een op de twintig ouderen heeft te maken met een vorm van ouderenmishandeling, zoals lichamelijk of psychisch geweld, verwaarlozing of financiële uitbuiting. Vaak omdat mantelzorg ontspoort door overbelasting en radeloosheid, maar ook door een beroepskracht kan geweld worden gebruikt.
Als professional in welzijn en zorg voor deze ouderen is het belangrijk signalen te herkennen en te bespreken en te zorgen dat er stappen worden gezet zodat het geweld wordt gestopt.

1. Basistraining Signaleren en aanpak ouderenmishandeling (online)
Leer de basis over ouderenmishandeling: vormen, signalen en aanpak met uiteraard aandacht voor het werken met de meldcode

In deze basistraining over ouderenmishandeling staat het signaleringsproces centraal.
Aan bod komen de vormen van ouderenmishandeling, wat zijn signalen en hoe interpreteren we deze signalen. De stappen van de meldcode worden nader uitgelegd en kort wordt de werkwijze van Veilig Thuis beschreven.

 • Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide digitale reader.
 • Er is geen startniveau vereist.


Datum: 7 april 2022 en 26 oktober 2022
Tijd; 9.00 - 12.00 uur
Waar: Online via Zoom
Kosten: € 145,00 per persoon
Minimaal 6 en maximaal 15 personen


2. Wegen van Veiligheid (online)
Speciaal voor de aandachtsfunctionaris of deskundige huiselijk geweld  is dit een aanvullende en verdiepende training.

Om de acute onveiligheid van het slachtoffer op te heffen wordt  binnen de training geoefend in het maken van een eerste veiligheidsplan, in samenwerking met het netwerk en/of ketenpartners. Na het volgen van de training weet je welke mechanismen de weging van aard en ernst (stap 4 van de meldcode) kunnen beïnvloeden, leer je de grootste zorg formuleren en deze in te schalen zoals Veilig Thuis van je vraagt bij een melding (stap 5).
 • Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide digitale reader.
 • Deze training is zowel geschikt voor aandachtsfunctionarissen, aandachtsvelders en zzp-ers in de intramurale als in de extramurale zorg. 

Datum: 31 mei 2022 en 9 november 2022
Tijd: 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Online via Zoom
Kosten: 145,00 per persoon
Minimaal 6 en maximaal 15 personen


3. Incompany trainingen

Voor organisaties maakt Apanto een training op maat. De training kan bestaan uit 1 of meerdere dagdelen. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke onderwerpen aan bod kunnen komen tijdens de training. Onderwerpen waarvoor gekozen kan worden zijn:

 • Ouderenmishandeling; vormen, risicofactoren en prevalentie.
 • Welke signalen kunnen binnen de eigen werksoort worden opgevangen?
 • waarden en normen die meetellen in het interpreteren van signalen;
 • Werken met de meldcode en het afwegingskader
 • Werkwijze van Veilig Thuis
 • Samenwerking in de keten.
 •  Communiceren met alle betrokkenen (in samenwerking met een trainingsacteur)
 • Veiligheid en risicotaxatie
 • Het maken van een veiligheidsplan.

Werkwijze:

In de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen en reflectie op eigen waarden en normen en dilemma's.

Startniveau

Voor de deelnemers geldt geen minimaal opleidingsniveau. De training wordt aangepast aan het werk- en opleidingsniveau van de deelnemers.

Digitale reader

Alle deelnemers ontvangen gratis een zeer uitgebreide digitale reader met achtergrondinformatie over kindermishandeling, huiselijk geweld, de stappen van de meldcode, de werkwijze van Veilig Thuis en gespreksvoering.

Certificaat

De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname

Interesse?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op.