Signaleren van kindermishandeling

 

Jaarlijks komen in Nederland naar schatting 119.000 tot 160.000 kinderen thuis in aanraking met verwaarlozing, lichamelijk of psychisch geweld. 50 tot 80 kinderen overlijden aan dit geweld. Voor al deze kinderen is het van groot belang dat mensen in hun directe omgeving dit opmerken èn er iets mee doen!

 

Wat kunt u doen?

Als professional binnen het onderwijs, de zorg, hulpverlening of kinderopvang komt u met deze kinderen en hun gezinnen in aanraking. Het is daarom van groot belang dat u de signalen herkent, kan interpreteren en vooral hoe u kunt handelen.

 

Inhoud van de Training

De training bestaat uit 3 modulen (dagdelen) maar kan ook in losse modulen worden afgenomen:

  • Signaleren. Wat zijn de signalen en risicofactoren van kindermishandeling?
  • Werken met de meldcode; Hoe werk ik met de meldcode en wat is de interne en externe zorgroute?
  • Zorgen bespreken met ouders; Hoe bespreek ik op een prettige manier mijn zorgen met de ouder. Hierbij wordt geoefend met een trainingsacteur.

 

Deze training is oorspronkelijk gezamenlijk ontwikkeld en uitgegeven door de Landelijke Trainersgroep Aanpak Kindermishandeling waar ook Apanto deel van uitmaakte. De training is geplaatst op het overzicht scholingsaanbod van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

De module “Werken met de Meldcode” is tevens gecertificeerd door het Ministerie van VWS.


Startniveau

Voor de deelnemers geldt geen minimaal opleidingsniveau.


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de exacte inhoud van de training en de mogelijkheden voor een incompany training neem dan contact met mij op.

 

Trainerscollectief GIA

Apanto maakt deel uit van het trainerscollectief GIA (geweld in afhankelijkheidsrelaties) dat door Movisie wordt ondersteund.