Signaleren van kindermishandeling

Jaarlijks komen in Nederland naar schatting 119.000 tot 160.000 kinderen thuis in aanraking met verwaarlozing, lichamelijk of psychisch geweld. Tussen de 50 en 80 kinderen overlijden aan dit geweld. Voor al deze kinderen is het van groot belang dat mensen in hun directe omgeving dit opmerken èn er iets mee doen!

Wat kunt u doen?

Als professional binnen het onderwijs, de zorg, hulpverlening of kinderopvang komt u met deze kinderen en hun gezinnen in aanraking.
Het is daarom van groot belang dat u de signalen herkent, kan interpreteren en vooral hoe u kunt handelen.

De training signaleren van kindermishandeling

De training signaleren van kindermishandeling kan uit verschillende onderwerpen worden opgebouwd. In overleg met de opdrachtgever wordt gekeken naar wat er al aan kennis aanwezig is in het team en waar de specifieke wensen liggen. Hierdoor zijn de trainingen van Apanto altijd op maat gemaakt en specifiek toegesneden op het werkveld van de deelnemers. Of dat is op een school, de kinderopvang, binnen de kraamzorg of een wijkteam.
De trainingen varieren van minimaal 3 uur tot trainingen van een hele dag ot zelfs twee dagen. Ook avonden of een zaterdag is mogelijk.
In de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen en reflectie op eigen waarden, normen en dilemma's.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

 • Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling (vormen, prevalentie, risicofactoren)
 • Wat zijn signalen die opgevangen kunnen worden binnen het eigen werkterrein
 • Verschillen in waarden en normen bij het interpreteren van signalen
 • Werken met de meldcode; Wat zijn de stappen van de meldcode en wat is het afwegingskader
 • Het kunnen taxeren van de veiligheid in het gezinssysteem
 • Zorgen bespreken met ouders; Hoe bespreek ik op een prettige manier mijn zorgen met de ouder. Hierbij wordt geoefend met een trainingsacteur.
 • Wat doet Veilig Thuis precies
 • Hoe werk de jeugdzorg/ wat kan ik verwachten van mijn ketenpartners
 • Hoe ga ik het gesprek aan met het kind?
 • Hoe ga ik het gesprek aan met de ouders/verzorgers
 • Is de meldcode binnen mijn organisatie wel werkbaar/ actueel/ voldoet het aan de wettelijke eisen?

Startniveau

Voor de deelnemers geldt geen minimaal opleidingsniveau. De training wordt aangepast aan het werkniveau van de deelnemers.

Digitale reader

Alle deelnemers ontvangen gratis een zeer uitgebreide digitale reader met achtergrondinformatie over kindermishandeling, huiselijk geweld, de stappen van de meldcode, de werkwijze van Veilig Thuis en gespreksvoering.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de exacte inhoud van de training en de mogelijkheden voor een incompany training neem dan contact met mij op.