Eergerelateerd geweld en/of meisjesbesnijdenis

 

Eergerelateerd geweld komt in verschillende culturen en geloven voor. De eer van de familie wordt door een vrouw/meisje of man/jongen geschonden. De manier waarop de eer kan worden herstelt verschilt van milde vormen zoals het eisen van een financiële genoegdoening tot extreme vormen van dwang zoals gedwongen uithuwelijking, emotionele en fysieke mishandeling, verstoting of eermoord.

 

Verschil in Meldcode Huiselijk geweld en Eergerelateerd geweld.

De gewone meldcode Huiselijk geweld is niet toereikend wanneer het gaat om eergerelateerd geweld. Daar waar openheid bij huiselijk geweld juist zorgt voor het stoppen van het geweld is bij eergerelateerd geweld deze openheid juist een groot risico voor het slachtoffer. De meldcode voor eergerelateerd geweld is daarop aangepast. Het signaleren en handelen vraagt dus andere kennis en vaardigheden van de professional.

 

De training

De training is in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld door verschillende trainers van de voormalige Landelijke trainersgroep Aanpak Kindermishandeling, waaronder Apanto, in samenwerking met Movisie.


De training kan worden samengesteld uit verschillende modulen en thema's. Thema's die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Wat is eergerelateerd geweld
  • De culturele factoren die dit geweld veroorzaken
  • De verschillende vormen van eergerelateerd geweld
  • Mesjesbesnijdenis
  • Huwelijksdwang en achterlating
  • Signalen van slachtoffer en dader
  • Handelen volgens de meldcode Eergerelateerd geweld en/of de meldcode meisjesbesnijdenis
  • Eigen waarden en normen en dilemma's die mogelijk een oplossing in de weg staan.
  • De sociale kaart voor ondersteuning, advies en hulp.
  • Interculturele gespreksvoering

Deze training is een goede aanvulling op eerder gevolgde trainingen rondom huiselijk geweld en/of kindermishandeling maar kan ook apart worden afgenomen.

 

Werkwijze:

In de training wordt theorie en filmbeelden afgewisseld met praktische oefeningen en reflectie op eigen diversiteit, waarden, normen en dilemma's.
De training kan worden aangepast aan de specifieke wensen/ beroepsgroep van de deelnemers.


Startniveau

Deelnemers aan deze training hebben minimaal een MBO+, HBO of academisch werk- en denkniveau.


Certificaat

De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

 

Meer weten?

Heeft u nog vragen, of wilt u een offerte op maat, neem dan contact op.