Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling


Sinds juli 2013 is de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling verplicht.


Apanto verzorgt al meer dan tien jaar trainingen over de verschillende vormen van huiselijk geweld:

  • Kindermishandeling
  • Partnergeweld
  • Ouderenmishandeling
  • Eergerelateerd geweld en/of Meisjesbesnijdenis
  • Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld
  • Signaleren van huiselijk geweld, speciaal voor Woningcorporaties


Ook kan Apanto ondersteuning bieden bij het implementeren van de meldcode, het verzorgen van voorlichtingsavonden of opfrisavonden.
 

Kennis bijhouden

Apanto maakt deel uit van het trainerscollectief GIA (geweld in afhankelijkheidsrelaties) dat door Movisie en het NJI wordt ondersteund. Door een aantal keren per jaar samen te komen en met- en van elkaar te leren door ervaring en kennis uit te wisselen, kunnen wij gezamenlijk het trainingsaanbod kwalitatief hoog houden.

Daarnaast zorgt Apanto ervoor dat kennis altijd 'up tot date' blijft door het lezen van (internationale) vakliteratuur, het volgen van masterclasses, colleges, seminars en symposia en door actief deel te nemen aan intervisie.