Signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling


Apanto verzorgt al meer dan tien jaar trainingen over geweld in afhankelijkheidsrelaties. zoals:

  • Kindermishandeling
  • (ex) partnergeweld
  • Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg
  • Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg
  • Het bespreekbaar maken van zorgen over geweld met de betrokkenen 


Ook kan Apanto ondersteuning bieden bij het implementeren van de meldcode, het verzorgen van voorlichtings- of opfrisbijeenkomsten
 

Kennis bijhouden

Apanto maakt deel uit van het trainerscollectief GIA (Geweld In Afhankelijkheidsrelaties) dat door Movisie wordt ondersteund. Door een aantal keren per jaar samen te komen en met- en van elkaar te leren door ervaring en kennis uit te wisselen, kunnen wij gezamenlijk het trainingsaanbod kwalitatief hoog houden.

Daarnaast zorgt Apanto ervoor dat kennis altijd 'up tot date' blijft door het lezen van (internationale) vakliteratuur, het volgen van masterclasses, colleges, seminars en symposia en door actief deel te nemen aan intervisie met andere zeer ervaren zelfstandig trainers.