In 2022 biedt Apanto verschillende (bij)scholingen aan voor de aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling;

1. Intervisie (online)

Er is behoefte om met ervaren collega’s ervaringen uit te wisselen en casuïstiek te bespreken. Via de ingeplande intervisiebijeenkomsten is daar nu de mogelijkheid voor.  Met- en van elkaar leren is het doel.
De groep is wisselend van samenstelling. Per bijeenkomst kan je aansluiten.  Je geeft je wel vooraf op.
De intervisiebegeleider zal voorafgaand aan de bijeenkomst de onderwerpen en vragen bij de deelnemers inventariseren. 

Datum: 9 mei, 7 september en 30 novermber 2022
Tijd: 9.00 tot 11.30 uur
Waar: Online vai Zoom
Kosten: 145,00 per persoon

Minimaal 4 en maximaal 6 personen
 

2. wegen van Veiligheid (online)

Speciaal voor de aandachtsfunctionaris of deskundige huiselijk geweld  is dit een aanvullende en verdiepende training. Na het volgen van de training weet je welke mechanismen de weging van aard en ernst (stap 4 van de meldcode) kunnen beïnvloeden, leer je de grootste zorg formuleren en deze in te schalen zoals Veilig Thuis van je vraagt bij een melding (stap 5).
Om de acute onveiligheid van het slachtoffer op te heffen wordt  binnen de training geoefend in het maken van een eerste veiligheidsplan, in samenwerking met het netwerk en/of ketenpartners. 
Deze training is zowel geschikt voor aandachtsfunctionarissen in de intramurale als in de extramurale zorg. 

Datum: 31 mei 2022
Tijd: 9.00 tot 12.00 uur

Waar: Online via Zoom
Kosten: 145,00 per persoon
Minimaal 6 en maximaal 15 personen


3. Verdiepende training gespreksvoering (online)

Deze verdiepende training gespreksvoering is voor deelnemers die vaker gesprekken hebben gevoerd met een slachtoffer en/ of pleger maar de wens hebben weer eventues de puntjes op de i te zetten. Samen met de trainer en de trainingsactteur worden gesprekken en situaties geoefend die je lastig vindt. Je eigen leerdoelen staan centraal

Datum: 29 juni 2022
Tijd: 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Online via Zoom
Kosten: 175,00 per persoon
Minimaal 6 en maximaal 10 personen
 

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Meld je aan via het contactformulier
Voor mogelijkheid tot annuleren gelden de Algemene Voorwaarden van Apanto