Trainingen

De trainingen van Apanto zijn gericht op professionals en managers in het onderwijs, de kinderopvang, welzijn, hulpverlening, gezondheidszorg, verpleeghuiszorg en woningcorporaties.

Missie

Het welzijn en veiligheid van kwetsbaren in de samenleving is de drijfveer waaruit Apanto werkt. Door het trainen van vaardigheden, het stimuleren van reflectie en het geven van ondersteuning aan al die mensen die zich inzetten voor kinderen, hun ouders, ouderen, vluchteligen etc. wil Apanto haar bijdrage leveren.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname van de training.
Wanneer gewenst door de opdrachtgever is het mogelijk accreditatie aan te vragen bij de betreffende beroepsvereniging. Hiervoor wordt wel een meerprijs berekend.

Afstemming van de inhoud

Bij in-company trainingen worden de vorm en inhoud van de trainingen altijd in overleg met de opdrachtgever vormgegeven en vastgesteld. Apanto werkt, wanneer nodig, samen met een co-trainer of trainingsacteur. Hierdoor kan de intensiteit van de training worden verhoogd. Daarnaast schenkt Apanto ook veel aandacht aan het evalueren van de training met de deelnemers en aan de terugkoppeling naar de opdrachtgever.

Borging binnen het werkproces

Om het effect van de training te behouden, is het belangrijk om te zorgen voor een goede verankering binnen het werkproces. Vaak betekent dit dat niet alleen de uitvoerend werkers worden getraind, maar ook de leidinggevenden zodat alle neuzen dezelfde kant op staan. Apanto besteed bij het aannemen en uitvoeren van opdrachten veel aandacht aan de borging binnen de organisatie.


Lees hier de referenties over Apanto en actuele opdrachtgevers