Referenties


Referenties trainingen


Marleen heeft incompany de training Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling voor onze medewerkers verzorgd. Marleen is een zeer toegankelijke coach en trainer en prettige gesprekspartner die doorvraagt om theorie en praktijk zo goed mogelijk te laten aansluiten. Ze schakelt snel en maakt duidelijke afspraken. We benaderen haar weer voor de herhalingstraining!

Sharon Voorn, Adviseur Leren & Ontwikkelen Vivium Zorggroep.


Wij hebben voor een selecte groep medewerkers de training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling ingekocht. De training is zeer afwisseld en interactief. Er wordt een zeer complete reader met de meest actuele informatie bijgeleverd. Ook vonden wij het oefenen met een trainingsacteur een grote meerwaarde hebben. Marleen snapt dat je het beste leert door te doen. Ik beveel Apanto van harte aan.

Ivonne Fong-Pien-Joe, Teammanager opvang van slachtoffers huiselijk geweld bij Perspektief.


Ik heb bij Marleen Blokker de open training voor aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en ouderenmishandeling gevolgd. Marleen is een fijn persoon met passie voor haar werk. De trainingen van Marleen zijn zeker geen training waar je je aandacht bij verliest. Zij weet je, door haar manier van werken, volledig bij de les te houden. Ik was zo enthousiast over de training dat ik dit ook voor mijn collega's wilde. Er werd door Marleen een mooie, interessante en bovenal leerzame aangepaste training gegeven aan de beheerders en agogen van stichting Welzijn Velsen. Dat dit een succes was werd duidelijk door de enthousiaste reacties die marleen na de training van mijn collega's kreeg.  

Lydia Moreira, Stichting Welzijn Velsen.


Scholengroep Zaan Primair werkt intensief samen met Apanto/ Marleen Blokker. Zo zijn alle intern begleiders van Zaan primair door Marleen geschoold als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling en wordt elk nieuw schooljaar, in samenwerking met het schoolbestuur van Agora opnieuw een 3-daagse training georganiseerd voor alle nieuwe intern begeleiders. Ook de jaarlijkse nascholing voor de aandachtsfunctionarissen wordt door Marleen verzorgt. Daarnaast heeft Marleen ook al onze scholen getraind in de meldcode en het aangaan van zorggesprekken met ouders.

Marleen is gedreven, recht door zee en enorm betrokken. Zij heeft een enorme drive en houdt daarbij het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld altijd scherp in het oog. Haar uitgebreide kennis en betrokkenheid zijn een verrijking geweest voor Zaan primair. Ook op persoonlijk vlak is het prettig samenwerken en sparren met Marleen; toegankelijk, kundig, meedenkend, warm en open. Erg prettig om mee samen te werken!

Judith Kapitein, beleidsadviseur schoolbestuur Zaan primair.


Voor onze organisatie heeft zij de interne intervisoren getraind in het oplossingsgericht intervisie begeleiden. Wij zijn zeer tevreden over het eindresultaat. Marleen is prettig om mee samen te werken. Ze is helder in haar afspraken en toezeggingen.

Eef Verbaan,  Opleidingsadviseur en trainer bij de Jeugd- en Gezinbeschermers


Marleen heeft bij ons alle 350 pedagogisch medewerkers getraind in 'Communicatie met ouders tijdens breng- en haalmomenten'. Dit heeft zij, samen met haar team van trainers en acteurs, voortreffelijk gedaan. De gemiddelde beoordeling van de deelnemers was een 8.3. Het effect van de training is door de ouders opgemerkt.

(Anoniem; naam opvraagbaar bij interesse)


De training voor Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling voor al onze IB-ers en directeuren was een succes. Naast de training heeft Marleen ons op een prettige manier ondersteund in het opzetten van een goede zorg- en meldcode structuur. Hierdoor hebben we het signaleringsproces goed kunnen verankeren binnen de gehele organisatie.

(Anoniem; naam opvraagbaar bij interesse) 


Marleen heeft fijngevoelige antennes, die zij voortdurend uit heeft staan. Ze creëert in korte tijd een zeer veilige sfeer waardoor de groep ontspannen aan het oefenen met de acteur begint.
Ze bewaakt op een prettige manier voortdurend het proces en tegelijkertijd blijft er vaart in de training.

(Mandy van der Zeeuw, Trainingsacteur)Dank je wel Marleen voor deze ontzettend interessante training. Het was af en toe best emotioneel, maar toch ook heel goed om met elkaar te praten over de dilemma’s die meespelen in het signaleringsproces. Het is echt niet altijd even makkelijk, maar we gaan het wel doen!

(Marieke, directeur van een kinderdagverblijf) Heel informatief; ik heb ontzettend veel geleerd. 

(Jaap, leerkracht groep 8)


Een fijne training. Vooral het oefenen met de trainingsacteur heeft mij zekerder gemaakt.

(Mw. D. Jongejans, IB-er)Referenties Intervisiebegeleiding


Voor onze organisatie heeft Marleen zowel intervisiegroepen begeleid als ook interne intervisoren getraind in "oplossingsgerichte intervisie". Marleen is prettig om mee samen te werken. Ze is helder in haar afspraken en toezeggingen.

(Eef Verbaan,  Opleidingsadviseur en trainer bij de Jeugd- en Gezinbeschermers)


Ik heb de intervisie bijeenkomsten als zeer prettig ervaren. Je kunst om ons/ mij te laten leren met respect en veiligheid maakte dat ik me kwetsbaar op durfde te stellen. Je rust, kunde en open houding zijn dingen die ik me (op termijn) ook meer eigen zou willen maken

(M. Zevering, de Jeugd & Gezinsbeschermers, Hilversum)


De kracht van de begeleide intervisietraining ligt in het ervaringsgerichte leerproces: het format, de theorie, het observeren van de ander en het zelf ondergaan en vervolgens zelf te begeleiden. Ik stap in volle overtuiging en 'niet wetend' de intervisiegroepen in

(Medewerker Veilig Thuis)

Referenties Coaching en supervisie

 “Ik vond je een bijzonder prettige supervisor en heb veel aan je gehad.”
“Je benadering vond ik heel respectvol en integer en het was fijn dat er zo nu en dan ook ruimte was voor humor.”

Medewerker Veilig Thuis