Marleen Blokker, MSc

Mijn naam is Marleen Blokker, geboren in 1966 te Haarlem. In 2002 ben ik mijn eigen bedrijf APANTO gestart. Sindsdien geef ik trainingen, supervisie, coaching en begeleide intervisie.

Na het behalen van mijn MBO diploma Inrichtingswerk (1986) ben ik gaan werken in een medisch kinderhuis waar kinderen met een mishandelingsgeschiedenis werden opgevangen en verzorgd. Ondertussen volgde ik de HBO-opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening. Na het behalen van mijn diploma was ik toe aan iets anders en ben ik gaan werken in de opvang voor vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië.

In 1993 ben ik teruggekeerd naar de jeugdzorg en gaan werken in de jeugdbescherming; Een plek waar ik met veel plezier en hartstocht kinderen, jongeren en hun ouders heb begeleid. Na het afronden van de VO- Supervisie en begeleidingskunde wilde ik mijn opgebouwde expertise graag overdragen aan anderen.
Omdat levenslang leren in mijn bloed zit en ik meer wetenschappelijke kennis wilde opdoen ben ik de master Algemene-en Gezinspedagoog aan de Universiteit Leiden gaan volgen met de specialisatie: Family-processes, Attachement, en Child Abuse and Neglect. Vakken die goed passen bij mijn specialiteit; Geweld in afhankelijkheidsrelaties zoals kindermishandeling, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg en (ex)partnergeweld.

Naast mijn werk ondersteun ik een aantal vluchtelingengezinnen en ben ik voorzitter van het Broodfonds waarin ik deelneem

Al mijn kennis en ervaring over huiselijk geweld deel ik graag met andere professionals in het werkveld zodat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat iedereen in Nederland in veiligheid binnen de eigen familie kan leven. 

Drs. Simone Peper

Ik ben Simone Peper, geboren in 1967 te Haarlem.
Mijn werkzame leven ben ik begonnen in het regulier basisonderwijs waar ik heb gewerkt al leerkracht van groep 1 en 2. Na het behalen van mijn Master Pedagogiek aan de UVA in Amsterdam heb ik op diezelfde school een klas opgezet voor vluchtelingenkinderen. Mijn belangrijkste doel voor deze kinderen was dat ze zich veilig en welkom voelde en (weer) leerden spelen. Daarna heb het onderwijs verlaten en aan de slag gegaan als coördinator van een ontwikkelingsstimuleringsproject voor gezinnen met een migratieachtergrond, als pedagoog/ ontwikkelaar bij het NIZW (de voorloper van het NJI) en heb vervolgens gewerkt als preventiemedewerker/pedagoog/trainer bij Kardeel en Bureau Jeugdzorg.  
 
De laatste 12 jaar ben ik als onderwijsontwikkelaar, trainer, docent en afstudeerbegeleider verbonden aan de Hogeschool Inholland- afdeling Social Work en werk ik als freelance trainer voor Apanto. Marleen en ik hebben elkaar ontmoet bij een grote klus voor Inholland, waarbij wij een afstudeerrichting voor de Jeugdzorg hebben ontwikkeld. 
Naast al deze werkzaamheden ben ik ook yogadocent en zing ik in een bandje. 
 
Ik zet mij in voor de kwetsbare gezinnen in de Nederlandse samenleving. Mijn missie is deze kwetsbare kinderen en hun ouders te zien en te ondersteunen. Dit deed ik eerst zelf, nu focus ik mij op het overdragen van kennis en kunde aan al die professionals die zich nu hiervoor inzetten.

Samenwerkingspartners

Apanto werkt voor grotere opdrachten samen met een groot aantal andere trainingsbureaus. Ook intervisie, scholing, collegiale consultatie en het samen door ontwikkelen van trainingsmateriaal wordt onderling georganiseerd. Wie dat zijn ziet u hier.