Over Apanto


Over Apanto

Apanto heeft in het Nieuw-Grieks een dubbele betekenis: ontmoeten en antwoorden. Voor deze naam is gekozen omdat de ontmoeting en het gezamenlijk zoeken naar antwoorden centraal staat in het trainings- en begeleidingsaanbod van Apanto.

Wat doet Apanto?

Apanto is gespecialiseerd in het geven van trainingen, intervisie en coaching aan professionals en managers werkzaam in de hulpverlening, de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Apanto richt zich daarbij vooral op het trainen van aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling. Daarnaast verzorgt Apanto ook kortere trainingen in het signaleren van geweld in afhankelijkheidsrelaties (kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling).

Ook verzorgt Apanto individuele coachings- en supervisietrajecten.

Hoe werkt Apanto?

Apanto werkt vanuit de gedachte dat het voor iedere professional en manager waardevol is te blijven werken aan de persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van de expertise. Door te blijven ontwikkelen ontstaat er een verrijking van het handelingsrepertoir die zowel de professional, als de klant, als de organisatie ten goede komt.
Apanto werkt proces- en resultaatgericht, vanuit het hier en nu, en op het snijvlak van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Respect voor de ander, oog voor ieders diversiteit maar ook humor zijn kernbegrippen binnen de trainingen en begeleidingsgesprekken.

De inhoud van een training of de welke begeleidingsvorm het best aansluit bij uw wensen is afhankelijk van de behoefte en vraagstelling. Dit kan altijd in een gratis verkennend gesprek besproken worden.

Samenwerkingspartners

Apanto heeft een groot netwerk van collega trainers en coaches voor intercollegiale consultatie, intervisie, doorverwijzing en samenwerking.
Bij grote opdrachten zet Apanto meerdere trainers en/of trainingsacteurs in. Zie hier het overzicht

Daarnaast maakt Apanto deel uit van twee samenwerkingsverbanden.
  • Platform Trainers Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld. De website is nog onder contructie.
  • Trainers tegen ouderenmishandeling: Trainers ouderenmishandeling

Geheimhoudingsplicht

Voor alle diensten van Apanto geldt dat alle medewerkers zorgvuldig omgaan met de vertrouwelijke informatie die zij voor en tijdens een opdracht vernemen. Zie ook artikel 16 in de Algemene Voorwaarden

CRKBO gregistreerd

Apanto is als opleidingsinsitituut ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Dit betekent dat Apanto geen btw in rekening hoeft te brengen voor haar trainingen en begeleidingstrajecten.