Opdrachtgevers


Opdrachtgevers van Apanto


Zaan Primair

Trainen van directeuren en IB-ers op hun rol als aandachtfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. Alle leerkrachten worden getraind in het praten met ouders over zorgen.


Veilig Thuis Gelderland Zuid

Begeleide (oplossingsgerichte) intervisie aan 7 groepen

Stichting Perspectief-Wende

Begeleide (oplossingsgerichte) intervisie aan 11 intervisiegroepen


Stichting Vrijescholen Ithaka

Trainen van directeuren en IB-ers op hun rol als aandachtfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.

Stichting AGORA

Trainen van directeuren en IB-ers op hun rol als aandachtfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.


Veilig Thuis West-Brabant

Ouderenmishandeling voor oud-amk medewerkers
Kindermishandeling voor oud AHG medewerkers
Workshop 'inschatten van veiligheid' op de Dag voor ketenpartners


Veilig Thuis Noord-Holland Noord

Individuele supervisie en coachingstrajecten


William Schrikkerstichting

Vaste supervisor of coach voor de jeugdbeschermers


Jeugd-en gezinsbeschermers

Individuele supervisie, coaching en intervisie


Inholland Academy

Module systeemgericht werken en de module Kindermishandeling en huiselijk geweld


Landelijk opleidingscentrum Kennemerland (LOCK)

Voor het LOCK verzorgde ik verschillende trainingen rondom het thema kindermishandeling


Verschillende onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties

Kindermishandeling, werken met de meldcode en/of praten met ouders over zorgen


Veilig Thuis teams in Nederland

In 2015 ben ik, in opdracht van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG), als procesbegeleider, samen met collega-trainers, betrokken geweest bij de vorming van de Veilig Thuis teams in verschillende regio's. Wij begeleidden tijdens de trainingsdagen het proces van kennismaken, het leren kennen van het nieuwe Handelingsprotocol, het werkproces en het nieuw ontwikkelde Triage-instrument. Er werd gezocht naar een gemeenschappelijke taal en er werd in deze dagen input gegenereerd voor verdere uitwerking in werkgroepen, binnen het managementteam en met ketenpartners.

Daarnaast heb ik VT organisaties getraind op het maken van Veiligheidsplannen, het signaleren van ouderenmishandeling en (ex)partnergeweld


Jeugd en gezinsbeschermers Noord-Holland

Twee groepen Jeugd-en gezinsbeschermers en Veilig Thuis-medewerkers zijn opgeleid tot (oplossingsgerichte) intervisiebegeleiders. Deze groepen ontvingen een driedaagse training en vervolgens 5 intervisiebijeenkomsten. Hierna waren zij in staat om binnen de eigen organisatie intervisiegroepen op te zetten en ze bij de start te begeleiden. Meer informatie over deze training vindt u hier.


Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland

Zorgcoördinatoren en schoolmaatschappelijkwerkers zijn getraind voor hun taak als Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.

DOKh

Voor DOKh zijn verschillende workshops Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en handelen volgens de meldcode verzorgd op de Dag van de Eerstelijn.