Intervisie / Bijscholing voor de aandachtsfunctionaris

Voor zowel de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling als voor ouderenmishandeling heeft Apanto bijscholing- of intervisiemomenten ingepland. Kijk in de agenda voor de data.

Training voor aandachtsfunctionarissen

Apanto verzorgt al ruim 12 jaar zowel open - als incompany trainingen voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling of voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.

In een driedaagse training wordt de (beginnende) aandachtsfunctionaris geschoold in de kennis en vaardigheden die bij deze taak horen en als zodanig zijn omschreven door de Landelijke Vereniging voor Aandachtsfunctionarissen.
De trainingen zijn geacrediteerd door de SKJ, Registerplein, de V&VN en Register Zorgprofessionals.
Tevens is de training en trainer gecertificeerd door Hobeon.

Meer informatie over de inhoud van de training en de kosten staat op de pagina's:  
Aandachtsfunctionaris kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.

Landelijk Leerhuis Samen aan Zet tegen Ouderenmishandeling 

Op dinsdag 15 juni 2021 wordt door Apanto, in samenwerking met Marjanne van EsveldNul23 en Tactive, een landelijk congres georganiseerd in de vorm van een Leerhuis. Een hele dag met sprekers, theater en workshops over het signaleren en de aanpak van ouderenmishandeling in de intramurale- en extramurale zorg. Met kennis en praktische opdrachten kunt u aan de slag.
Op 8 november volgt nog een terugkombijeenkomst waarin binnen de workshops de opdrachten en de vragen die nog leven met elkaar worden besproken.  Informatie over de inhoud, de kosten en aanmelden kan via www.trainersouderenmishandeling.nl