Coaching

Coaching kent vele varianten en invalshoeken

Coaching is een begeleidingsmethode dat is gericht op het aanbieden van ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van huidige of toekomstige taken. De ontwikkeling van de eigen beroepscompetenties staan hierbij voorop.
Binnen een coachingstraject wordt gewerkt met haalbare en specifieke leerdoelen welke in overleg met de coachee en de organisatie worden vastgesteld en geëvalueerd.
Hoeveel gesprekken nodig zijn voor een coachingstraject is mede afhankelijk van de coachingsvraag. Gemiddeld zijn 5 tot 7 gesprekken voldoende.
 

Kernbegrippen voor de coaching bij Apanto

Kernwoorden zijn: Progressiegericht, in het hier en nu, oog voor de verschillende belangen, maar ook eigen keuzes maken en daarvoor (durven) staan.   


Voorbeelden van coachingsvragen:

  • Ik heb enige tijd thuis gezeten en ga weer beginnen. Ik zie hier tegenop.
  • Ik kan moeilijk nee zeggen en neem altijd veel te veel werk aan. Hierdoor raak ik uit balans.
  • Ik kan hoofd-en bijzaken beter onderscheiden en daardoor ervaar ik minder werkdruk.
  • Ik heb een nieuwe baan, maar ik merk dat ik tegen een aantal (nieuwe) dingen oploop.
  • Ik vind het moeilijk om binnen vergaderingen mijzelf te profileren.
  • Ik merk dat mijn positie in het team niet goed is. Deze wil ik verbeteren.
  • Ik wil mijn leidinggevende capaciteiten vergroten.


Apanto is gehouden aan de Gedragscode Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches (LVSC).

Wil je meer weten vraag dan een kennismakingsgesprek aan.