Apanto zorgt al 18 jaar voor een blijvende ontwikkeling van de professional in de zorg, hulpverlening, op scholen en in de kinderopvang


  • Door het aanbieden van professionele begeleidingstrajecten (supervisie, coaching) aan managers en (zorg) professionals.
  • Door het begeleiden van intervisiegroepen waardoor SKJ geregistreerde Jeugdhulpverleners reflectiepunten kunnen halen.
  • Door (zorg) professionals, jeugdhulpverleners, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te trainen in het signaleren van kindermishandeling, (ex)partnergeweld en ouderenmishandeling en daarover te (durven) praten met alle betrokkenen.
  • Door het trainen van aandachtsfunctionarissen
  • Door met u mee te denken wanneer u een scholings- of begeleidingsvraag heeft!

Kijkt u gerust verder op deze website en schroom niet contact op te nemen wanneer u een vraag heeft.


 

Training aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg
&
Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling


Apanto verzorgt al ruim 10 jaar  trainingen voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. Ook worden er meerdere keren per jaar open-trainingen aangeboden in Haarlem waar individueel op ingeschreven kan worden.

In deze driedaagse trainingen wordt de (beginnende) aandachtsfunctionaris getraind in de kennis en vaardigheden die bij deze taak horen.

De training is tot nu toe gevolgd door medewerkers uit heel Nederland; van VeiligThuis, uit de jeugdteams, zorg- of wijkteams, scholen, kinderopvang, de vrouwenopvang, ambulante teams huiselijk geweld, intramurale zorg, revalidatie, gezondheidsklinieken, etc.
 
Meer informatie over de inhoud van de training en de kosten staat op de pagina's:  Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.

Open trainingen in Haarlem: