Apanto zorgt voor een blijvende ontwikkeling

 

 • Door professionele begeleidingstrajecten (supervisie, coaching, intervisie) aan managers en professionals.
 • Door (zorg) professionals, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te trainen in het signaleren van kindermishandeling, relationeel geweld en ouderenmishandeling en daarover te praten met alle betrokkenen.
 • Door met u mee te denken wanneer u een scholings- of begeleidingsvraag heeft!


Wist u al dat:

 • Dat de training voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en ouderenmishandeling geheel is vernieuwd!
 • Op woensdag 26 september 2018 weer een training start voor aandachtsfunctionarissen Ouderenmishandeling
 • Op maandag 29 oktober 2018 weer een nieuwe training start voor aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling ?
 • Apanto in samenwerking met Johanna Hommenga (opgeleid door Andrew Turnell als train de trainers Signs of Safety) 1- of meerdaagsae trainingen verzorgd voor het maken van een goede veiligheid- en risico-inschatting en het maken van een veiligheidsplan?

 

Het Afwegingskader


Per 1 januari 2019 is het wettelijk verplicht het afwegingskader te gebruiken binnen de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Voor aandachtsfunctionarissen betekent dit:
 • Het herschijven van het meldprotocol
 • Oefenen met het afwegingskader.

Voor de verschillende doelgroepen heeft Apanto een aantal bijscholingsmomenten georganiseerd:
 

 1. Onderwijs: Woensdag 7 november 2018 van 14.00 tot 17.00 uur.
 2. Kinderopvang: Donderdag 8 november 2018 van 9.00 tot 12.00 uur
 3. Jeugdhulpverlening: Donderdag 8 november 2018 van 13.00 tot 16.00 uur
 4. Ouderenzorg: vrijdagochtend 9 november 2018 van 9.30 tot 12.30 uur 

Kosten:  95,00 per persoon, inclusief koffie en thee.
Adres:  Centrum aan het Spaarne, Spaarne 112A in Haarlem

Meld je aan via het contactformulier. Geef daarbij duidelijk aan om welke training het gaat!