Apanto zorgt voor een blijvende ontwikkeling

 

  • Door professionele begeleidingstrajecten (supervisie, coaching, intervisie) aan managers en professionals.
  • Door (zorg) professionals, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te trainen in het signaleren van kindermishandeling, relationeel geweld en ouderenmishandeling en daarover te praten met alle betrokkenen.
  • Door met u mee te denken wanneer u een scholings- of begeleidingsvraag heeft!


Wist u al dat:

  • Apanto alle trainingen over huiselijk geweld of communicatie helemaal afstemt op de wensen van de organisatie en het ervarings- en opleidingsniveau van de medewerkers
  • Dat de training voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en ouderenmishandeling geheel is vernieuwd!
  • Op maandag 4 maart 2019 weer een training start voor aandachtsfunctionarissen Ouderenmishandeling
  • Op maandag 11 maart 2019 weer een nieuwe training start voor aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling
  • Apanto al 10 jaar! de training signaleren van geweld achter de voordeur geeft aan woningbouwcorporaties door heel Nederland?
  • Apanto een samenwerking is aangegaan met ELAB Care in West- Brabant om alle (thuis)zorgmedewerkers binnen de verschillende gemeenten te training op het signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling?

 

Speciaal voor woningbouwcorporaties:

Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 2011 geeft Apanto, als eerste in Nederland, trainingen aan woningcorporaties op het gebied van signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De training is in samenwerking met met Elan Wonen in Haarlem ontworpen en in de loop van de jaren zijn tientallen woningcorporaties door Apanto getraind. 

Heeft u interesse in een training op maat voor uw medewerkers, zoals;  woonconsulenten, vakmannen, huismeesters etc. neem dat contact op via de mail, de telefoon of via het contactformulier.