Apanto zorgt al 18 jaar voor een blijvende ontwikkeling van de professional in de (ouderen)zorg, (jeugd)hulpverlening, op scholen en in de kinderopvang

  • Door het aanbieden van professionele begeleidingstrajecten (supervisie, coaching) aan managers en (zorg) professionals.
  • Door het begeleiden van intervisiegroepen waardoor SKJ geregistreerde Jeugdhulpverleners reflectiepunten kunnen halen.
  • Door (zorg) professionals, jeugdhulpverleners, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te trainen in het signaleren van kindermishandeling, (ex)partnergeweld en ouderenmishandeling, het werken met de meldcode en het praten over zorgen met alle betrokkenen.
  • Door het trainen van aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld, oudereenmishandeling en kindermishandeling
  • Door met u mee te denken wanneer u een scholings- of begeleidingsvraag heeft!

Kijkt u gerust verder op de website en schroom niet contact op te nemen wanneer u een vraag heeft.

Vanwege de ontstane situatie rondom de Covid-19 pandemie gaan alle begeleidingscontacten en trainingen voorlopig online via Zoom. Wanneer het weer mogelijk is op locatie bijeen te komen worden alle voorgeschreven RIVM richtlijnen gehandteerd.

Intervisie / Bijscholing voor de aandachtsfunctionaris

Voor zowel de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling als voor ouderenmishandeling heeft Apanto bijscholing- of intervisiemomenten ingepland. Kijk in de agenda voor de data.

Training voor aandachtsfunctionarissen

Apanto verzorgt al ruim 12 jaar zowel open - als incompany trainingen voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling of voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.
Apanto is Hobeon geaccrediteerd voor de 3-daagse trainingen. Deelnemers van de training kunnen, wanneer gewenst lid worden van de LVAK

zie ook:

Platform Trainers Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld (PTAH)

Samen met een aantal zeer ervaren trainers heeft Apanto een samenwerkingsverband van aandachtsfunctionaris-trainers opgericht. Zodat wij als trainers nog beter gevonden worden door organisaties die een training willen inkopen. Meer informatie over dit trainersplatform is te vinden op de website.

Landelijk Leerhuis Samen aan Zet tegen Ouderenmishandeling 

Op dinsdag 15 juni 2021 wordt door Stichting Aanpak OuderenMishandeling (SAOM)  een landelijk congres georganiseerd in de vorm van een Leerhuis. Een hele dag met sprekers, theater en workshops over het signaleren en de aanpak van ouderenmishandeling in de intramurale- en extramurale zorg. Met kennis en praktische opdrachten kunt u aan de slag.
Op 8 november volgt nog een terugkombijeenkomst waarin binnen de workshops de opdrachten en de vragen die nog leven met elkaar worden besproken.  Informatie over de inhoud, de kosten en aanmelden kan via Trainersouderenmishandeling.nl 

Stichting Aanpak OuderenMishandeling (SAOM)  is een stichting opgericht door Apanto, Marianne van Esveld van Veerkracht, Kristin Gerritsen van Nul23 en Erna Vinke van Tactive. Met als doel het signaleren van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg beter op de kaart te krijgen in Nederland.