Apanto zorgt al 18 jaar voor een blijvende ontwikkeling van de professional in de (ouderen)zorg, (jeugd)hulpverlening, op scholen en in de kinderopvang


  • Door het aanbieden van professionele begeleidingstrajecten (supervisie, coaching) aan managers en (zorg) professionals.
  • Door het begeleiden van intervisiegroepen waardoor SKJ geregistreerde Jeugdhulpverleners reflectiepunten kunnen halen.
  • Door (zorg) professionals, jeugdhulpverleners, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te trainen in het signaleren van kindermishandeling, (ex)partnergeweld en ouderenmishandeling, het werken met de meldcode en het praten over zorgen met alle betrokkenen.
  • Door het trainen van aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld, oudereenmishandeling en kindermishandeling
  • Door met u mee te denken wanneer u een scholings- of begeleidingsvraag heeft!

Kijkt u gerust verder op de website en schroom niet contact op te nemen wanneer u een vraag heeft.

Vanwege de ontstane situatie rondom Covid-19 kunnen alle begeleidingscontacten ook online via ZOOM of Teams worden aangeboden.

Congres Aanpak Ouderenmishandeling 8 maart. Schrijf je nu in!!

Stichting Aanpak Ouderenmishandeling (SAOM) organiseert een Leerhuis aanpak ouderenmishandeling.
Het Leerhuuis bestaat uit een congresdag op 8 maart en een terugkomochtend op 16 mei. Wil je meer weten? of wil je inschirjven. dan kan dit via de de website van de SAOM

 Intervisie voor aandachtsfunctionarissen en ZZP-ers in de ouderenzorg

Voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling is nog niet veel geregeld om met - en van elkaar te leren. Daarom heeft  Apanto intervisiemomenten ingepland. Meer informatie vind je hier.


Training voor aandachtsfunctionarissen

Apanto verzorgt al ruim 12 jaar zowel open - als incompany trainingen voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling of voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.
Apanto is Hobeon geaccrediteerd voor de 3-daagse trainingen. Deelnemers van de training kunnen, wanneer gewenst lid worden van de LVAK. Ook zijn er scholings (PE) punten toegekend door de SKJ, Registerplein en V&VN.

zie ook:


Platform Trainers Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld (PTAH)

Samen met een aantal zeer ervaren trainers heeft Apanto een samenwerkingsverband van aandachtsfunctionaris-trainers opgericht. Zodat wij als trainers nog beter gevonden worden door organisaties die een training willen inkopen. Meer informatie over dit trainersplatform is te vinden op de website.