Apanto zorgt voor een blijvende ontwikkeling

 

  • Door professionele begeleidingstrajecten (supervisie, coaching, intervisie) aan managers en professionals.
  • Door (zorg) professionals, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te trainen in het signaleren van kindermishandeling, relationeel geweld en ouderenmishandeling en daarover te praten met alle betrokkenen.
  • Door met u mee te denken wanneer u een scholings- of begeleidingsvraag heeft!


Wist u al dat:


 

Reflectiepunten nodig voor de herregistratie bijde SKJ?


Apanto biedt Oplossingsgerichte intervisiebegeleiding. Deze intervisie sluit aan bij Signs of Safety en is dus zeer geschikt voor organisaties die betrokken zijn bij huiselijk geweldsituaties; zoals Veilig Thuis teams, de jeugdbescherming, reclassering, wijk - en gebiedteams, etc.  


De intervisiebegeleidingen kunnen op twee manieren worden uitgevoerd:
  • Incompagny; waarbij in samenspraak beleid wordt neergezet rondom de intervisies
  • Professionals kunnen zichzelf of per (intervisie) groep aanmelden.

 

Meerdere organisaties werken met deze vorm van intervisiebegeleiding.
Op aanvraag is het mogelijk bij deze organisaties referenties op te vragen.