Apanto zorgt voor een blijvende ontwikkeling

 

 • Door professionele begeleidingstrajecten (supervisie, coaching, intervisie) aan managers en professionals.
 • Door (zorg) professionals, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te trainen in het signaleren van kindermishandeling, relationeel geweld en ouderenmishandeling en daarover te praten met alle betrokkenen.
 • Door met u mee te denken wanneer u een scholings- of begeleidingsvraag heeft!


Wist u al dat:

 • Apanto dit jaar 15 jaar bestaat!
 • De training voor aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld is gevalideerd voor 18 RU bij Registerleraar.nl
 • De training Communicatie met ouders; praten over zorgen voor leerkrachten is gevalideerd voor 6 RU bij Registerleraar.nl
 • De trainingen van Apanto gemiddeld een 8.7 scoren?
 • Op dinsdag 12 maart 2018 weer een nieuwe training start voor aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling ?
 • Op woensdag 21 februari 2018 weer een training start voor aandachtsfunctionarissen Ouderenmishandeling
 • Apanto Intervisie-bijeenkomsten organiseert voor ZZP-professionals?

 

Ben je toe aan gezamenlijk leren?
Heb je reflectiepunten nodig voor jouw herregistratie bij de SKJ?


Apanto biedt (oplossingsgerichte) intervisiebegeleiding. Deze intervisie sluit aan bij Signs of Safety en is dus zeer geschikt voor organisaties en professionals die betrokken zijn bij huiselijk geweldsituaties zoals;  Veilig Thuis teams, de jeugdbescherming, reclassering, wijk - en gebiedteams of binnen het onderwijs.
Ook aandachtsfunctionarissen kindermishandeling of ouderenmishandeling kunnen terecht voor intervisiebiijeenkomsten.

De intervisiebegeleidingen kunnen op twee manieren worden uitgevoerd:

 • Incompany; waarbij in samenspraak beleid wordt neergezet rondom de intervisie
 • Professionals kunnen zich individueel of per intervisie-groep aanmelden.

Voor ZZP-profesionals èn voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling worden er speciale inloop-intervisiegroepen georganiseerd.

Deze bijeenkomsten vinden plaats in Haarlem, vlakbij een treinstation en met gratis parkeerruimte!

Binnekort zullen de data op de website worden vermeld.


Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.