Apanto zorgt voor een blijvende ontwikkeling

 

 • Door professionele begeleidingstrajecten (supervisie, coaching, intervisie) aan managers en professionals.
 • Door (zorg) professionals, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te trainen in het signaleren van kindermishandeling, relationeel geweld en ouderenmishandeling en daarover te praten met alle betrokkenen.
 • Door met u mee te denken wanneer u een scholings- of begeleidingsvraag heeft!


Wist u al dat:

 • Apanto dit jaar 15 jaar bestaat!
 • Op dinsdag 12 maart 2018 weer een nieuwe training start voor aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling ?
 • Op woensdag 21 februari 2018 weer een training start voor aandachtsfunctionarissen Ouderenmishandeling
 • Op 4 april Apanto Intervisie-bijeenkomsten organiseert voor aandachtsfunctionarissen en ZZP-professionals?
 • Apanto in samenwerking met Johanna Hommenga (opgeleid door Andrew Turnell als train de trainers Signs of Safety) 1- of meerdaagsae trainingen verzorgd voor het maken van een goede veiligheid- en risico-inschatting en het maken van een veiligheidsplan?

 

Ben je toe aan gezamenlijk leren?
Heb je reflectiepunten nodig voor jouw herregistratie bij de SKJ?


Apanto biedt (oplossingsgerichte) intervisiebegeleiding. Deze intervisie sluit aan bij Signs of Safety en is dus zeer geschikt voor organisaties en professionals die betrokken zijn bij huiselijk geweldsituaties zoals;  Veilig Thuis teams, de jeugdbescherming, reclassering, wijk - en gebiedteams of binnen het onderwijs.
Ook aandachtsfunctionarissen kindermishandeling of ouderenmishandeling kunnen terecht voor intervisiebiijeenkomsten.

De intervisiebegeleidingen kunnen op twee manieren worden uitgevoerd:

 • Incompany; waarbij in samenspraak beleid wordt neergezet rondom de intervisie
 • Professionals kunnen zich individueel of per intervisie-groep aanmelden.Inloop-intervisie

Voor ZZP-profesionals èn voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling worden er speciale inloop-intervisiegroepen georganiseerd.

De intervisiegroep bevat minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.
Ter plekke wordt gekeken wie welke casus wil inbrengen om daar samen met collega's mee aan de slag te gaan.
 • Woensdag ochtend 4 april van 9.00 - 11.30 uur Aandachtsfunctionarissen en ZZP-ers met aandachtsgebied Kindermishandeling
 • Woensdagmiddag 4 april van 12.30 tot 15.00 Aandachtsfunctionarissen en ZZP-ers met aandachtsgebeid Ouderenmishandeling.

Kosten 95,00 per persoon, inclusief koffie en thee.
In het Color Business Centers; Diakenhuisweg 39 te Haarlem (naast station Spaarnwoude en gratis parkeren)


meer informatie vind je hier

Meld je aan via het contactformulier